Professional Våtrumsspackel

Produktinformation


Underlaget ska vara fast, torrt och rent. Professional Våtrumsspackel är avsett för handspackling. Använd ögonskydd vid slipning. Spackla inte när yttemperaturen är under +5 ºC.

Spackel för våtrum.

Professional Våtrumsspackel är ett högfyllande lättspackel för i-, skarv- och bredspackling på puts, betong och skivmaterial inomhus, samt iläggning av remsa, där våtfast spackel behövs.

Viktiga fördelar

  • Ett högfyllande lättspackel
  • För i-, skarv- och bredspackling på puts, betong och skivmaterial inomhus
  • För iläggning av remsa där våtfast spackel behövs
Välj antal
  • Glans: N/A
  • Förpackning: 2,5L, 10L
  • Antal strykningar/behandlingar: 1
  • Torktid: 4 timmar
  • Övermålningsbar efter: 1 timmar
  • Rengör verktygen med: Vatten
  • Verktyg: Spackelspade
Har du några frågor om produkterna är du alltid välkommen att kontakta din butik!